De ce unii oameni se botează doar în Numele Lui Isus

      Isus le-a spus ucenicilor în Matei 28:19 să meargă în toată lumea și să facă ucenici botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Atunci de ce unii oamenii se botează doar în numele Lui Isus și pretind că botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh este fals și că cel ce se botează astfel nu este mântuit?
      Întrebarea face referire la o doctrină des întâlnită sub denumirea „Doar Isus” (modalism). Cei care învață această doctrină sunt o ramură a bisericii penticostale. Doctrina „Doar Isus” pretinde că botezul, din punct de vedere biblic, trebuie să fie făcut doar în numele Lui Isus. Această doctrină câștigă credibilitate din faptul că, în ciuda poruncii dată de Domnul Isus în Matei 28:19, în cartea Faptele Apostolilor, botezul pare a fi făcut în alt mod față de porunca dată de Domnul Isus. De exemplu:

      1. Faptele Apostolilor 2:38 „„Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.”
      2. Faptele Apostolilor 8:16 „Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în Numele Domnului Isus.”
      3. Faptele Apostolilor 10:48 „Și a poruncit să fie botezați în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.”
      4. Faptele Apostolilor 19:5 „Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în Numele Domnului Isus.”

      Din aceste versete cei ce susțin doctrina „Doar Isus” au tras concluzia că aceasta era formula pentru botez în biserica primară și până în zilele noastre.
      Totuși, dacă se vor lua traducerile originale din limba greacă (textus receptus din care au fost făcute traducerile pentru versiunea Cornilescu a bibliei și King James în limba engleză) diferențele pronunțării numelui Domnului Isus Hristos în formula de botez sunt foarte clare:

1 Faptele Apostolilor 2:38 (textus receptus): „kai baptisqhtw…. epi tw onomati ihsou xristoulink
2. Faptele Apostolilor 8:16 (textus receptus): „bebaptismenoi…. eij to onoma tou kuriou ihsoulink
3. Faptele Apostolilor 10:48 (textus receptus): „baptisqhnai… en tw onomati tou kurioulink
4. Faptele Apostolilor 19:5 (textus receptus): „ebaptisqhsan eij to onoma tou kuriou ihsoulink

      Se poate observa din traducerile din limba greacă faptul că: ihsou = Isus; xristou = Hristos; kuriou = Domnul, deci din traduceri reiese faptul că numele Domnului Isus Hristos a fost folosit astfel:

      1. Faptele Apostolilor 2:38în numele Lui Isus Hristos
      2. Faptele Apostolilor 8:16în numele Domnului Isus
      3. Faptele Apostolilor 10:48în numele Domnului
      4. Faptele Apostolilor 19:5în numele Domnului Isus

      Datorită faptului că există aceste variații de nume în versetele originale din limba greacă, este evident faptul că nu există o uniformitate în această privință care să arate că formula folosită la botez este exactă, pentru că nu se potrivesc termenii folosiți în traduceri și concluzia trasă de doctrina „Doar Isus” în privința acestei formule este eronată
      Din traducerea originală din limba greacă a versetului 48, capitolul 10 din cartea Faptelor Apostolilor se poate înțelege, dacă acceptăm teoria „Doar Isus”, că apostolii, atunci când botezau o persoană, puteau folosi opțional formula: „Te botez în numele Domnului” și atât. De aici se desprinde ideea că nu există nici o piedică pentru a nu crede că se putea folosi și formula de a boteza doar în numele Domnului (care este ambiguă și este aproape o blasfemie pentru că poate face referire la orice domn și ținând cont de faptul că este un ritual oficial, ea este incompletă), sau opțional, în numele Domnului Isus, sau în numele Lui Isus Hristos, spre deosebire de formulă clară, dată ca poruncă de Domnului Isus Hristos în Matei 28:19, de a boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
      Marea trimitere a apostolilor de către Domnul Isus Hristos este explicită în ceea ce privește botezul (Matei 28:18-20)
      Porunca Domnului Isus din Matei 28:19 a fost dată cu toată autoritatea și se aplică până la sfârșitul veacurilor.
      Totuși este interesant de observat modul cum interpretează versetul din Matei 28:19 unii „creștini” sau denominații care consideră valabil botezul doar în numele Lui Isus.
            Am extras două categorii:
                  1. cei care cred în acest tip de botez și resping doctrina Trinității, adică nu cred că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt 3 persoane ci cred că Trinitatea reprezintă o singură Persoană care a luat 3 forme diferite: Tatăl sau Fiul sau Duhul Sfânt.
                  2. cei care cred în doctrina Trinității, dar cred că apostolii au botezat totuși, doar în numele Lui Isus.
      Trebuie analizat în detaliu versetul din Matei 28:19, pentru a înțelege modul de interpretare al celor două categorii și eroarea logică ce se desprinde din această interpretare.

Matei 28:19
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”

      1. Voi începe cu modul în care interpretează prima categorie acest verset.
      Ei cred că Dumnezeu este o singură Persoană și s-a manifestat în istorie în 3 forme diferite, adică în Vechiul Testament s-a manifestat ca Tatăl, în timpul lucrării Domnului Isus pe Pământ s-a manifestat ca Fiul, iar după înalțarea Domnului Isus la cer s-a manifestat sub forma Duhului Sfânt.
      Este destul de simplu de dedus modul în care interpretează ei porunca dată de Domnul Isus în Matei 28:19, deoarece ei cred că Dumnezeu fiind o singură Persoană s-a revelat în Noul Testament sub numele de Isus care după credința lor este și Tatăl și Duhul Sfânt, astfel porunca are caracter SIMBOLIC, făcând cumva referire indirectă la toate formele pe care le-a luat Dumnezeu în istorie, iar botezul în numele Lui Isus este natural deoarece, Isus este NUMELE relevat în Noul Testament, iar versetele din Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:16; Faptele Apostolilor 10:48; Faptele Apostolilor 19:5 au o interpretare literară logică, dacă este înlăturată doctrina Trinității.
      Desigur, Trinitatea este foarte clar definită Noul Testament, în foarte multe locuri, începând de la botezul Domnului Isus, Schimbarea la față, rugăciunile făcute Tatălui de nenumărate ori și cu promisiunea făcută apostolilor de a le trimite un Mângâietor, ca să nu mai enumerăm și epistolele Lui Pavel. De fapt e atât de clară încât ar trebui să anulezi orice argument rațional ca să poți susține că ea nu există, așa că modul de interpretare pe care îl dau susținătorii acestei teorii a botezului doar în numele Lui Isus cade fără prea mari probleme.
      2. A doua categorie pe de altă parte, cred în doctrina Trinității și susțin ambele variante ale botezului sau susțin doar varianta botezului în numele Lui Isus.
      Pentru cei care susțin ambele variante de botez, e simplu de demonstrat contrariul deoarece în Efeseni 4:5 scrie:
      „Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.”
      Deci cei care cred că o persoană poate fi botezată prin două formule diferite (în numele Lui Isus sau în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh), oricum am privi această situație, de fapt cred în două variante diferite de botez, și cred că intră în contradicție cu versetul din Efeseni 4:5, deoarece nu te poți juca cu formulările după bunul plac, mai ales pentru faptul că Domnul Isus Hristos a dat o singură poruncă în acest sens.
      Mai interesant este modul cum interpretează versetul din Matei 28:19, cei care cred în doctrina Trinității, dar nu cred decât în varianta botezului în numele Lui Isus.
      Ca să poată crede în acest mod ei consideră, la fel ca și prima categorie, că porunca din Matei 28:19 este generalistă și de fapt, varianta corectă este botezul în numele Domnului Isus Hristos, deoarece El REPREZINTĂ Trinitatea, bazându-se pe versetele din Ioan 14:9-10:
      Isus i-a zis: „„De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?”
„Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”

      Ei consideră că Fiul face parte din Trinitate și că Fiul REPREZINTĂ pe Tatăl și Duhul Sfânt, alegând ca variantă corectă botezul doar în numele Lui Isus, permițându-și să considere porunca Domnului Isus de a boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh ca fiind generalistă și de fapt ea se aplică doar prin botezul în numele Lui Isus.
      Am evidențiat cuvântul REPREZINTĂ deoarece el are sens în interpretarea corectă anterioară.
      Dacă alagem să interpretăm porunca Domnului Isus Hristos dată la Înălțare, ca fiind generalistă, trebuie să acceptăm faptul că Isus are AUTORITATEA să REPREZINTE celelalte persoane din Trinitate în ceea ce privește formula de botez.
      Însă teoria are o problemă, deoarece Domnul Isus ar fi trebuit să specifice faptul că botezul în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh nu este o formulă ci este doar un îndemn generalist ce trebuie completat cu formula așa-zis reală de a boteza doar în numele Lui, deoarece El reprezintă Sfânta Treime.
      Așa ceva nu există în Biblie. Și totuși se evidențiază cuvântul AUTORITATE, cuvânt care explică de fapt cum se interpretează în mod corect versetele din Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:16; Faptele Apostolilor 10:48; Faptele Apostolilor 19:5.

      Motivul pentru care acei ucenici au fost botezați în numele Lui Isus, nu a fost datorită faptului ca s-a folosit formula: „Te botez în numele Lui Isus Hristos sau în numele Domnului sau în numele Domnului Isus” ci are sensul de: „au fost botezați în AUTORITATEA Domnului, sau a Domnului Isus sau a Lui Isus Hristos”.
      Observăm că se folosește argumentul AUTORITATE de a reprezenta Treimea în formula botezului atunci când se susține varianta generalistă și nu ca formulă exactă a botezului în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, fără fundament biblic exact și se folosește argumentul AUTORITATE și pentru a arată că botezul „în numele Lui Isus” are doar forma „în sau prin autoritatea Lui Isus”, DEOARECE EL este Cel CARE A DAT PORUNCA BOTEZULUI NOU TESTAMENTAL ȘI I-A ÎNSĂRCINAT CU MAREA TRIMITERE PE APOSTOLI (LE-A DAT AUTORITATE SĂ BOTEZE)
      Pe care o credem ca adevărată?
      Dar pentru că această doctrină trebuie fundamentată și pentru a se demonstra faptul că expresia „în numele Lui Isus” se interpretează explicit în anumite locuri în Biblie sub forma „în sau prin autoritatea Lui Isus” voi da și câteva exemple din Biblie:
      1. Faptele Apostolilor 3:6
      „ Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!”” Aici Petru vrea să spună… cu autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul Isus Hristos din Nazaret de a vindeca bolile scoală-te și umblă!
      2. Faptele Apostolilor 16: 18
      „Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea.” Și a ieșit chiar în ceasul acela.” Aici Petru vrea să spună… cu autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul Isus Hristos asupra duhurilor rele îți poruncesc să ieși din ea.”
      3. 1 Corinteni 5: 4-5 „În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunați laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.” Aici Petru vrea să spună… cu autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul Isus în biserică hotărăsc ca acest om să fie dat pe mâna satanei….
      Așadar apostolii au botezat PRIN AUTORITATEA DATĂ DE DOMNUL ISUS HRISTOS (în numele Lui Isus Hristos) pentru că Domnul Isus Hristos le-a dat porunca de a boteza, iar ei au respectat-o prin formula exactă pe care le-a dat-o Domnul Isus în porunca Sa înainte de Înălțarea Sa la Cer în versetul din Matei 28:19.
      Mai mult, dacă analizăm versetele din Faptele Apostolilor 8:14-16 vom constata că au existat niște ucenici care au fost botezați cu formula „în numele Lui Isus Hristos” și care eu cred că a fost folosită de ucenici în timpul lucrării Domnului Isus Hristos pe Pământ (Ioan 4:1-2) și datorită faptului că au fost botezați doar prin formula „În numele Lui Isus” acești ucenici nu primiseră Duhul Sfânt, ceea ce este un alt argument în defavoarea susținerii teoriei botezului doar în numele Lui Isus, deoarece fiind aplicată în acest mod, ucenicii sunt privați de primirea Duhului Sfânt, chiar a pecetluirii cu Duhul Sfânt și prin urmare a mântuirii celor care practică acest botez.
      De fapt realitatea arheologică privind practica corectă a botezului însușit de creștinii din biserica primară este arătată și prin descoperirea unui manuscris care datează din anii 60-100 d.c., din biserica primară și care a fost editat de mai mulți episcopi din biserica primară, fiind o compilație de învățături și poartă numele de „Didache”.
      Manuscrisul poate fi văzut și analizat pe următorul link:
Manuscris Didache din care am extras și tradus de la punctul 7 (Didache 7), următoarele învățături:
      Didache 7.1: „Dar în ce privește botezul, noi trebuie să botezăm astfel… Prima dată noi trebuie să recităm (rostim ca o formulă) toate acele cuvinte, te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh în apa vie (curgătoare) ”
      Didache 7.2: „Dar dacă nu există apă curgătoare, atunci se va boteza în altă apă și dacă nu se poate în apă rece, atunci se va face botezul în apă călduță”…..
      Ideea este că ucenicii în secolul I botezau în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ceea ce întărește practica din bisericile evanghelice și stă la baza doctrinei Nou Testamentale a fiecărei biserici care se consideră a fi o biserică evanghelică.

Un articol scris de fratele Daniel

21 thoughts on “De ce unii oameni se botează doar în Numele Lui Isus

 1. Aline am intrat pe linkul postat de tine. Înca de pe primul aliniat am citit următoarea propoziție: „Poate veţi fi surprinişi dacă veţi afla că această frază nu face parte din Scripturile originele!” (era vorba de chiar de Matei 28:19)
  Vezi tu?… Acesta este primul impediment într-o conversație bazată pe argumente biblice. De aici pornește totul.
  Dacă Biblia e „măsluită” atunci nu prea avem cum să discutăm despre doctrine fundamentale, ci trebuie să o luăm de la capăt, adică de la dovezi, sau de la izvoarele istorice și arheologice.
  Îți trebuie mult TUPEU să începi un articol privitor la o doctrină fundamentală din Biblie, precum cea a botezului, susținând fără explicații clare, că o frază nu face parte din Scripturile originale.
  Păi, oare de ce m-am străduit să mai dau și referințele din „textele originale”, adică „textus receptus” și să menționez și manuscrisele unor EPISCOPI CONTEMPORANI CU APOSTOLII?
  Îți recomand să citești și articolul „Despre martorii Lui Jehova”: Despre martorii Lui Jehova în care se evidențiază exact acest aspect al textelor originale.
  Presupun că manuscrisul Didache nu reprezintă nimic pentru tine, insă cum te împaci cu ideea că Dumnezeu ar fi putut lăsa Biblia coruptă în doctrinele ei esențiale, poate mai bine de 1500 de ani și în această perioadă nu a fost mântuit nimeni, tocmai pentru că Dumnezeu nu a fost în stare sa scoată presupusele erezii din ea. (doctrina Trinității face parte din registrul cunoașterii Lui Dumnezeu și a condiției pentru mântuire). Oare și Matei 16: 18 e corupt? Acolo Domnul Isus ne spune că porțile locuinței morții nu vor reuși să dărâme biserica. Păi dacă tu ai avea dreptate, atunci pentru aproximativ 1500 de ani diavolul a reușit să o dărâme. Nu e o perioadă cam lungă?
  Logic, mie mi se pare o teorie foarte tupeistă și arogantă.
  De Tertullian (160 – 225 d.c) ai auzit? (Tertullian )
  Iată ce scria Tertullian referitor la botez:
  „For there has been imposed a law of baptizing, and its form prescribed: Go, he says, teach the nations, baptizing them in the Name of the Father and the Son and the Holy Ghost.” adică:
  „Pentru că a fost poruncită o lege a botezului, și formula ei este: Duceți-vă, spune El și învățați pe toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” Referințele le poți lua de aici: Referințe
  Și ar mai fi și alți părinți ai bisericii precum Hippolytus sau Cyprian care susțin același lucru referitor la formula de botez.
  Dacă îți dorești să știi de unde a plecat această conspirație și înțelegi limba engleză, poți citi și următorul articol pe acest subiect: Hermeneutică

 2. Buna ziua
  Intamplator am ajuns pe adresa bisericii dvs. si pot sa spun ca am fost surprins sa vad interesul manifestat pt. acest subiect controversat.
  Am urmarit si comentariul venit din partea unui martor al lui Iehova si observ ca ati avut o reactie superficiala limitata la o afirmatie a lui cu privire la originalitatea unui pasaj biblic, fara a tine cont de o multime de argumente teologice si istorice pe care acest om le prezinta. As inclina sa cred ca nu ati citit decat prima fraza v-a indignat si ati renuntat, sigur nu erati obligat sa citesti tot dar Biblia ne spune sa cercetam toate lucrurile… 1Tes 5.21.
  Raspunsul dvs. ridica cateva semne de intrebare:
  1. Oare chiar nu ati aflat ca mai sunt si alte texte biblice care sunt subiect de discutie asemenea celui mentionat de voi? Vezi biblia ortodoxa si cea utilizata de evanghelici si la prima vedere veti vedea diferente in ce priveste numarul cartiilor din VT. si altele.
  Ce raspuns ati avea pt. cineva care spune ca Biblia dvs. nu este intreaga? Sper ca nu-i spuneti ca sunteti tupeist si va multumiti cu cat a tradus Cornilescu!
  Nu am intentia de a jigni dar asa ati raspuns si dvs. acelei persoane. Poate stiti si faptul ca nici 1Ioan 5.7 nu se gaseste in alte traduceri sau ca pentru o vreme a figurat ca nota de subsol apoi a ajuns cuprins in textul biblic. De asemenea cred ca ati observat unele neclaritati cu privire la anii de domnie sau la numele mamelor unor imparati, cu toate acestea cred ca putem fi de acord ca Biblia este si ramane Cuvantul Lui Dumnezeu insa e necesar sa fim atenti ca taina faradelegii a inceput sa lucreze inca de la inceputurile bisericii si nu stiu daca vrajmasul, care a semanat neghina in tarina in care se semanase grau, nu a incercat sa altereze si traducerea, mai ales ca aceasta s-a facut de catre oameni ce aveau o anumita religie, nu neaparat credinta primilor crestini.

  2.Banuiesc ca ati absolvit studii teologice si este imposibil sa nu fi aflat ca si in Evul Mediu existau grupari religioase care practicau botezul asa cum faceau apostolii in F.A. asadar referirea la biserica timp de 1500 de ani nu prea are sens. Mai mult decat atat in vremea din urma cunostinta va creste iar versetele din Fapte au existat si in cei 1500 de ani la care faceti referire. Ce putea sa-i opreasca pe acei crestini sa practice botezul asa cum l-a practicat Pavel? Ce s-a intamplat cu miile de convertiti botezati de apostoli dupa alta formula decat cea trinitara? Nu uitati ca Pavel afirma ca dupa Evanghelia sa va fi judecata lumea!
  3. Poti sa fi impacat cu tine cand vorbesti despre acei parinti ai biserici ca fiind si parintii tai spirituali? Nu este o moda neevanghelica sa-i numesti parinti cand Bblia nu -i recomanda?
  Este vreo prorocire in Biblie care sa vorbeasca despre viitori parinti? Nu ar trebui sa avem mai multa grija cand numim parinti personaje istorice pe care le cunoastem doar in parte? Credeti ca biserica dvs. i-ar accepta ca membri pe acesti asa zisi parinti sau ei ar dori sa fie membri acolo, s-au ati avea o multime de pareri controversate? Sunt mai autorizati acesti asa zisi parinti decat Pavel si Petru care au practicat botezul altfel decat Didache si ceilalti?
  Au fost ei mai plini de Duh Sfant decat primii apostoli?
  4. De ce nu apare macar un exemplu de botez dupa formula din Matei pe paginile Scripturii?Asta nu ar trebui sa dea de gandit cu privire la originalitatea sau explicatia acelui pasaj? Hai sa pornim de la premisa ca asa a fost porunca cum o citim astazi, dar atunci ar trebui elucidat care este numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh! Cred ca ati completat numeroase formulare in care scria numele tatalui…., iar dvs. ati scris acelasi lucru sau ai scris numele tatalui tau? Tatal, Fiul, Duhul Sfant nu sunt nume sunt titluri! Oricine este tata, nu cred ca ar fi incantat daca copilul lui ar sune celor care-l intreaba ca pe tatal lui il cheama ,,tata” doar daca acesta ar avea o varsta f. mica.
  5.Vorbiti despre invataturi fundamentale.Oare Mantuitorul a venit pentru a proclama o doctrina a trinitatii sau mantuira prin jertfa Sa desavarsita?
  Vorbeste Biblia explicit despre o doctrina trinitara sau aceasta a fost statuata in anul 325 de niste episcopi aserviti unui imparat care nici formal nu era crestin la momentul respectic? Putem avea incredere in acest context in ce s-a stabilit acolo? Nu preluam prea usor invataturile bisericilor traditionale pe care punem eticheta evanghelica?

  Despre partea ,,conspiratie” insa stimabile sa ma ierti, dar s-ar putea sa fie acolo unde nu te astepti.

  • Buna ziua
   Sa le luam pe rand…
   In primul rand am explicat de ce nu am considerat ca sunt serioase acele „asa-zise” argumente teologice din acel articol. Daca iti poti permite sa faci afirmatia, fara temei arheologic ca un verset ce contine cuvintele Domnului Isus Hristos de o importanta capitala pentru crestinism nu au existat, atunci cerul e limita, iar eu nu ma joc cu asa ceva si mai cred ca cel ce o face e fie lipsit de intelepciune, fie rau intentionat si vrea sa loveasca in credinta autentica crestina cu buna stiinta.
   1. Biblia ortodoxa in doctrinele fundamentale contine ACELEASI versete ca si varianta Cornilescu, de fapt avem cu totii acelasi acelasi crez (crezul de la Niceea). Nu voi intra in detalii, pentruca nu ajuta deloc acest topic, dar ca o paranteza pot sa iti spun ca Biblia Cornilescu e intreaga, deoarece cartile care sunt in plus in Biblia ortodoxa sunt NECANONICE, fapt sustinut si de ei aici: Carti necanonice restul sunt diferente de stil literar si numerotatie pe alocuri, dar continutul e acelasi, chiar daca Vechiul Testament provine din 2 surse diferite (Septuaginta si textele masoretice, sau evreiesti traditionale).
   Referitor la 1 Ioan 5:7 sunt multe dezbateri pe aceasta tema si nu exista dovezi clare ca acest verset ar fi fost o nota de subsol, dar chiar daca ar fi asa, Trinitatea este atat de prezenta in Noul Testament, incat martorii lui Jehova au trebuit sa anuleze, asa cum fac ei, adica fara temei, multe versete care atesta acest lucru. Detalii referitoare la Dumnezeirea Lui Isus Hristos si Dumnezeirea Duhului Sfant(alcatuind in mod logic Sfanta Treime), sunt o multitudine in Biblie, iar martorii fac mare alergie cand vad aceste versete.
   Eu cred ca diavolul a incercat sa altereze Cuvantul Lui Dumnezeu pe tot parcursul istoriei omenirii, dar daca nu ai argumente arheologice clare in acest sens, atunci daca le cauti neaparat s-ar putea chiar sa le inventezi doar ca sa-ti justifici propriile teorii si s-ar putea la final sa ajungi la concluzia ca Dumnezeu nu a fost in stare sa-si transmita Cuvantul Sau in mod corect, acordandu-i diavolului mai mare putere decat o are Dumnezeu, iar asa ceva nu este posibil. In Apocalipsa vedem un inger care vesteste Evanghelia. Daca Evanghelia ar fi corupta eu cred ca e o mare problema. Cum sa spui ca Domnul Isus Hristos ar fi ingaduit timp de 1500 de ani sa i se adauge cuvine in Evanghelie fara ca in aceasta perioada sa intervina ca sa le schimbe? De ce sa-I trebuiasca 1500 de ani ca sa faca asta?(Matei 28:19).
   2. In Evul Mediu a existat DOAR biserica traditionala, punct. Acele grupari sunt neimportante pentru ca nu au avut niciun fel de impact, ori asa ceva Dumnezeu nu ar fi permis deoarece e o doctrina importanta, chiar daca nu o consideri asa, nu putea sa nu fie implementata si sa produca schimbari radicale asa cum a fost Marea Reforma.
   Reforma este dovada vie ca atunci cand intervine Dumnezeu, schimba din temelii structura bisericii, asa ca cei 1500 de ani sunt importanti, pentru ca in acea perioada, 99,99% din populatia crestina a crezut in Trinitate si in formula de botez din Matei 28:19 si mai cred si acum, pentru ca ceilalti nu sunt crestini adevarati.
   3. Nu este o moda neevanghelica sa vorbesc despre „parintii” bisericii, sau despre primii crestini persecutati in biserica primara si nu in timpul domniei lui Constantin cel Mare, tocmai pentru ca acestia au fost persecutati si martirizati pentru credinta lor, MAI ALES EPISCOPII LOR, asa ca nu aveau absolut niciun motiv logic sa rastalmaceasca invatatura Scripturii ci din contra o intaresc (iar manuscrisul Didache a fost scris cam in aceeasi perioada in care au fost scrise si Evangheliile) E o logica straina pentru cei care nu au credinta, dar sunt evidente arheologice foarte clare in acest sens.
   Biserica mea nu se ridica la nivelul de credinta ai acelor martiri din biserica primara, care au murit pentru Hristos arsi pe rug sau sfasiati de fiare de catre romani. Orice cult crestin ii respecta pe acei martiri, asa ca daca ii mai si citam invataturile care sunt in concordanta cu Scriptura e cu atat mai bine.
   Am explicat in articol cum efectuau botezul Pavel si ceilalti apostoli. Problema este ca dumneata nu crezi.
   4. Am mai explicat de ce cred ca porunca Domnului Isus este autentica in Matei 28:19.
   Intrebarea e: Oare un copil i se adreseaza parintelui pe nume? Adica va veni copilul si ii va spune tatalui, spre exemplu: „tata Grigore” in loc sa-l cheme simplu cu apelativul INTIM „tata”?
   In familie fiecare stie cine ii este tatal. Intr-un crestin adevarat Tatal, Fiul si pe Duhul Sfant locuiesc deja in el (la convertire, inainte de botez), asa ca ii este familiara Sfanta Treime, pentru ca fac parte din fiinta lui – Ioan 14:23 (un alt verset la care martorii lui Jehova fac alergie deoarece face trimitere la Sfanta Treime).
   Biblia este foarte explicita referitor la doctrina Trinitara, trebuie doar sa nu mai scoti versetele din Biblie care fac referire clar la Dumnezeirea Domnului Isus Hristos si la Dumnezeirea Duhului Sfant si atunci totul va fi clar.
   De fapt aceasta este lucrarea de ratacire pe care diavolul o raspandeste in aceste grupari.

   • stiti toate povestile, dar totusi nu realizati singuri ceva…tocmai ati scris sus „textele masoretice: deci ati spus tot…deci masoneria a controlat de la inceput totul pana la modificarea si adaugarea multor cuvinte in Biblie, si ca toate religiile sunt pentru controlarea si manipularea maselor, de care masonii rad si se distreaza, iar textele originale stau bine ascunse de public si doar putini cunosc ceea ce este scris in ele..ptr ca daca exista un singur botez atunci e gresit si sa te rebotezi dupa ce ai fost odata botezat de ex la ortodocsi si treci la alta marie cu aceeasi palarie…trinitara dar marturisita cu gura tare sa te vada si cunoasca lumea cu cine esti de partea cui aderi…ori pe vremea Lui Isus nu era nevoie nici de vreo aderenta nici de vreo apartenenta, nici de cereri de botez semnate si stampilate, ca nu existau, totul era in taina nevazuta a Tatalui pentru Slava Lui, si mantuirea lor… Daca e asa cred ca adevarul oricum este ascuns celor multi…si doar Cel ce si spune: „Eu sunt Calea Adevarul si Viata” e singurul care ne poate revela adevarul…si ne poate mantui si salva de la pieire…prin caracterul Lui in sufletele noastre, nu printr o supunere oarba ci prin traire corecta buna si dreapta asemeni Lui…in rest totul e poveste..

    • Nu ar strica sa va documentati inainte de a posta. Nu exista nicio legatura intre cuvantele „mason” si „masoreti” Pentru primul cuvant „mason” intelesul este da „calfa” sau „zidar si dateaza din secolul 12 () iar al doilea cuvant dateaza din secolul 6 si reprezinta denumirea de grup pe care si-au dat-o niste carturari evrei, care s-au ocupat cu transcrierile si pastrarea cartilor Torei sau Vechiului Testament din traditia evreiasca.
     Acest grup si-a desfasurat activitatea intre secolul 6 si secolul 10, deci inainte de aparitia cuvantului mason, care a aparut abia in secolul 12 ()
     Botezul pentru crestini reprezinta un imperativ nu „o Marie cu alta palarie…”
     Cat despre texte „biblice” „vitale” si ascunse… daca sunt ascunse, inseamna ca Dumnezeu este mic si neputincios, daca nu a reusit sa le scoata la iveala. Probabil, pentru dumneata Dumnezeul crestin este un Dumnezeu distant, dezinteresat si cam neputincios de felul Lui, insa, asta nu inseamna ca e la fel si pentru un credincios baptist.
     Eu va sfatuiesc sa va mai documentati inainte de a scrie absurditati. Sa stiti ca nimeni nu s-a nascut invatat si daca cineva recunoaste ca e mai slab pregatit intr-un anumit domeniu, nu inseamna ca s-a umilit ci doar orgoliu si aroganta au de suferit, insa Dumnezeul crestin ne vrea smeriti, asa ca, Dumnezeu sa va binecuvanteze!

 3. http://www.laodicea.ro/index_files/Page3533.htm
  Acest link vad ca are cam acelasi subiect, dar desigur intelegerea dvs. este alta.Totusi am cateva observatii:
  Faptul ca 1500 de ani majoritatea covarsitoare a practicat altceva asta nu poate fi un argument demn de retinut. Evreii au fost minoritari in lumea idolatra antica, crestinii au fost minoritari cam peste tot in primele secole s.a.m.d.
  Sunt exceptii in Biblie, situatile in care majoritatea a luat decizia corecta in acord cu voia divina, nu este cazul sa dau exemple.
  Daca numai biserica traditionala a prezentat importanta in epoca medievala, inteleg ca a fost buna asa cum a fost si din randul ei sunt mantuitii acelor veacuri, atunci ma intreb: ce rost a avut reforma? Clerul din bisericile traditionale din prima jumatate a mil.II, care a dus o viata evlavioasa este mireasa a lui Hristos? Luther, Calvin si ceilalti se vor bucura de acest statut? Banuiesc ca sunteti tentat sa raspundeti afirmativ dar cred ca sunteti constient ca invataturile si practica acelora divera mult de invataturile si practica baptista!
  In legatura cu acei ,,parinti” chiar daca persecutati prin sec. al III-lea practicau botezul copiilor. Ce autoritate mai pot avea in aceste conditii invataturile si practicile lor?

  • „Sunt exceptii in Biblie, situatile in care majoritatea a luat decizia corecta in acord cu voia divina” exceptiile de care vorbiti sunt prevazute in Matei 28:19. În acea „exceptie” pe care am prezentat-o se facea referire la manuscrisul unor episcopi autentici recunoscuti din biserica persecutată primară, nu în secolul III ci secolul I (60-100) http://www.drurywriting.com/keith/Didache.htm iar aceștia cu siguranță nu botezau copii mici.
   De altfel, argumentul persecuției bisericii primare pentru credința ei face parte din apologetica creștină pentru a dovedi învierea Domnului Isus Hristos. Adică, atunci când vorbim despre învierea Domnului Isus Hristos trebuie să facem referire la faptul că primii ucenici nu aveau cum să-și dea viața pentru credința lor, dacă nu ar fi fost martorii învierii, dar niște episcopi autentici din biserica primară pentru a căror învățătură puteau fi martirizați și care includea și formula de botez, fără un motiv întemeiat, nu o putem crede…
   Reperele istorice și arheologice reprezintă creștinismul. Din nefericire, sunt unii dintre noi care nu vor să cunoască istoria creștinismului, decât din Biblie, dar totuși își permit să facă apologetică și exegeză pe text fără să cunoască izvoarele istorice și arheologice (în acest caz fiind elementul care lipsea pentru a demonstra formula de botez Ex. Luca 19:40 Şi El a răspuns: „„Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele (resursele arheologice) vor striga.””). Eu cred că o astfel de abordare e lipsită de înțelepciune.
   „Dacă numai biserica traditionala a prezentat importanță in epoca medievala, inteleg ca a fost buna asa cum a fost si din randul ei sunt mantuitii acelor veacuri, atunci ma intreb: ce rost a avut reforma? ”
   Cunoaștem din Vechiul Testament că Dumnezeu a făcut mai multe reforme spirituale în poporul evreu și că în permanență a avut un grup de oameni (o rămășiță) care erau după voia Lui.
   În al doilea rând, am mai spus-o și o să o mai spun dacă e nevoie…. Dumnezeu judecă în funcție de cunoașterea pe care o are fiecare despre El.
   Exemple:
   Ioan 9:40 -41
   Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!”
   „„Dacă aţi fi orbi”, „le-a răspuns Isus, „„N-ATI AVEA PACAT; dar acum ziceţi: „Vedem.” Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne.”
   Romani 2:14 – 16
   „Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
   şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
   Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.”
   Ideea este că Evul Mediu a fost o perioadă întunecată a istoriei, în care oamenii de rând erau în proporție de 90% – 99% analfabeți. Nu știm de ce, dar Dumnezeu a îngăduit totuși această perioadă de peste 1000 de ani.
   Să afirmăm faptul că acei analfabeți care trăiau într-o sărăcie lucie și care primeau învățătura creștină pentru mântuirea sufletului lor de la clerici și care în doctrinele fundamentale creștine credeau necondiționat și se străduiau să ducă o viață creștină, vor merge totuși în iad pentru că „nu au prins reforma” e o ipocrizie protestantă și un fel de mândrie spirituală, dacă putem să spunem așa….
   În Împărăția Lui Dumnezeu dragostea este cel mai important lucru…. Au fost nenumărați creștini tradiționali analfabeți în Evul Mediu care s-au sacrificat pentru credința lor (chiar și episcopi din biserica tradițională) refuzând să se convertească la islam spre exemplu.
   Dacă nu pentru dragostea pentru Hristos au făcut-o, atunci pentru ce oare?
   1 Petru 4:8
   Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.
   Vă mai întreb… cum a fost mântuit tâlharul de pe cruce? I s-a făcut cateheză? I s-a explicat cum trebuie să se boteze, sau i s-a dat o definiție amplă a idolatriei?
   Eu cred că nu…. omul acela pur și simplu a ales să creadă în Domnul Isus Hristos și a iubit caracterul Domnului Isus Hristos și a fost de ajuns pentru a fi mântuit.
   Dacă nu cunoaștem circumstanțele și inima unui om nu avem dreptul să judecăm:
   1 Corinteni 4:5
   „De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.”
   Necunoscând sau neevaluaând corect circumstanțele și mediul din care provine sau trăiește un om putem face judecâți de valoare eronate.
   Ideea este că, POSIBILITATEA de a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum e scris în Biblie o știe Dumnezeu și conștiința proprie a omului și după acest detaliu vom fi judecați… unii pricep mai greu, alții mai ușor, alții nu au acces la Evanghelie, unii au avut (Evuil Mediu) și au acces alterat prin interpuși (preoți), alții sunt analfabeți, etc…
   De aceea, nu putem judeca la grămadă, pentru că nici Dumnezeu nu o face. Eu cred că în anumite circumstanțe au fost mulți creștini care au practicat idolatria din biserica tradițională în Evul Mediu (închinarea la sfinți pentru că aceasta este cea mai mare problemă) și care au fost totuși mântuiți (pe ultima sută de metri sau în mod excepțional ca tâlharul de pe cruce) datorită lipsei de informație și foarte important, A POSIBILITĂȚII de a se informa despre Evanghelie (analfabetismul, mai ales că Evanghelia a fost o foarte mare parte din timp accesibilă doar în limba latină sau slavonă în Europa de Est; sau din cauza sărăciei crunte).
   Reforma bisericii începe cam de prin anul 1170 cu „valdezii”… (https://en.wikipedia.org/wiki/Waldensians) E posibil ca până în acea perioadă biserica tradițională să nu fi fost chiar atât de coruptă.

 4. caci in El Dumnezeu a voit sa locuiasca trupeste toata plinatatea dumnezeiri.de aceia prin descoperire dumnezeiasca apostolii au botezat in numele Domnului Isus Hristos.este foarte usor daca scapam de cult care invata de vreun fel sau de un altul.Efeseni 1-9-caci a binevoit sa ne descopere aina voii Sale,dupa planul pe care-l alcatuise in Sine insusi.Acest lucru inseamna nu in trei persoane.Domnu Isus spune ;Am proslavit numele Tau ‘care nume frati ai mei Isus Hristos,si daca spune ca botezul sa se faca si in numele Duhului Sfint ,va rog sa I-mi dati si mie acest nume.2corinteni 3-17 caci Domnul este Duhul ;si unde este Duhul Domnului,acolo este slobozenie.

  • Un text biblic se citește în context nu pe versete sărite fiindcă dau un ințeles ambiguu.
   În versetul 4 din același capitol avem 2 PERSOANE nu una. Nu se poate vedea clar acest lucru doar dacă mintea este încețoșată și nu mai putem analiza semantic o propoziție simplă:
   Efeseni 1: 4 „În El(o Persoană, adică Isus Hristos), Dumnezeu (altă Persoană – Tatăl… Poate chiar Sfânta Treime) ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui…”
   Iar acolo în versetele 9 și 10 textul se referă la faptul că Dumnezeu Tatăl prin Domnul Isus Hristos (Sau Dumnezeu – Sfânta Treime a alcătuit planul mântuirii de la întemeierea lumii … așa cum lasă să se înțeleagă și din versetul 4, sau 1 Petru 1: 20-21; Ioan 17:24…etc.) și a adus mântuirea și Împărăția Cerurilor în lume… asta se mai traduce și prin a uni lucrurile din cer cu cele de pe pământ… nu înseamnă că Domnul Isus este și Tatăl și Duhul Sfânt, pentru că lucrurile din cer sunt unite prin El cu cele de pe pamânt.
   De asemenea, când susținem că în Domnul Isus Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, asta explică într-un mod relativ relația din Sfânta Treime dintre Tată, Fiu și Duhul Sfânt… care sunt Una în concordanța deciziilor pe care le iau… Este vorba de tipul de înțelegere perfectă, mai face refrire și la natura divină a Domnului Isus Hristos. Un exemplu de înțelegere perfectă în decizii în Sfânta Treime este și în Ioan 3:34… acolo vedem că Domnul Isus a primit Duhul Sfânt fără măsură (locuia în toată plinătatea în El și știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu)… adică înțelegerea cu Duhul Sfânt era la un nivel pe care niciun muritor vreodată nu l-ar fi putut avea.
   Mă mir… cum poate cineva să citească atâtea pasaje din Biblie în care apare distinct, Persoana Lui Dumnezeu Tatăl, cea a Domnului Isus Hristos și cea a Duhului Sfânt și să aibă mintea într-atât de incețoșată încât să nu vadă enormitatea de exemple explicite.
   Probabil acest verset explică mai bine acest lucru:
   Matei 6: 23
   „dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!”

 5. Referitor la afirmatia ca Dumnezeu s-a descoperit ca Tata in VT.

  Dumnezeu nu putea fi Tata in VT pina nu se nastea Fiul.
  Doar in NT S-a descoperit ca Tata in cer, in Fiul pe pamant
  (Emanuel=Dumnezeu cu noi)
  si ca Duh Sfant in noi.
  ,,Eu Ii voi fi Tata (viitor), si El Imi va fi Fiu.”
  In VT era descoperit ca IaHVeH – Ex. 6.

  Singurul Nume dat noua sub ceruri in care
  suntem mantuiti, vindecati, eliberati si
  in care facem toate lucrurile – inclusiv botezul – este
  DOMNUL ISUS HRISTOS.
  Daca cineva face altfel…
  sa aiba grija de ce spune Pavel
  in 1 Cor. 4.6.

  Si inca ceva: in Scriptura nu apar niciodata
  formularile sfanta treime, trinitate…Nici Dumnezeul Fiul sau Dumnezeu Duhul Sfant.

  • Citez:
   „Dumnezeu nu putea fi Tata in VT pina nu se nastea Fiul.”
   „Doar in NT S-a descoperit ca Tata in cer, in Fiul pe pamant”
   Pana acum am dat o multime de exemple din Noul Testament cu prezenta Sfintei Treimi (Tatal, Fiul si Duhul Sfant) insa trebuia
   sa mai dau si urmatoarele exemple din Vechiul Testament.
   Psalmul 2:
   „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
   2 Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
   3 „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”
   4 Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
   5 Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:
   6 „Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”
   7 „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.
   8 Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!
   9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.”
   10 Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!
   11 Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând.
   12 Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!”
   Dupa o logica minimala… nu pate exista un fiu fara sa fi avut un tata…
   Avem de asemenea:
   Proverbe 30: 4
   „Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? –”
   Mai avem mentionat pe Tatal si Fiul ca facand parte din aceeasi Familie Dumnezeiasca in urmatoarele versete din VECHIUL TESTAMENT:
   Psalmul 45: 6-7
   „6. Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.
   7 Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule (Fiul), Dumnezeul Tău (Tatal) Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.”
   Tot aici mai avem si Psalmul 110: 1
   „(Un psalm al lui David.) Domnul (Tatal) a zis Domnului meu (Fiul): „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” –”
   …Verset care a fost mentionat si de Domnul Isus in Noul Testament, asa ca imi este greu sa-mi imaginez cum pot fi unii oameni, care s-ar presupune ca studiaza Scriptura si se numesc crestini, atat de orbi spiritual:
   Matei 22: 43-45
   „43. Şi Isus le-a zis: „„Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice:”
   44 „„Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale”?”
   45 „Deci dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiul lui?”””
   Mai adaug si Isaia 9: 2-7
   „Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei, şi orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni s-a născut, un FIU (foarte explicit nu-i asa?) ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oştirilor.”
   Duhul Sfânt este o Persoană deoarece El are raţiune, sentimente şi voinţă. Duhul Sfânt gândeşte şi cunoaşte (1 Corinteni 2:10). Duhul Sfânt poate fi întristat (Efeseni 4:30). Duhul Sfânt mijloceşte pentru noi (Romani 8:26-27). Duhul Sfânt ia decizii conform cu voia Sa (1 Corinteni 12:7-11). Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia “Persoană” a Trinităţii. Fiind Dumnezeu, Duhul Sfânt poate cu adevărat să îndeplinească rolul de Mângâietor şi Călăuzitor despre care Domnul Isus a promis că va fi (Ioan 14:16,26; 15:26).

   • Duhul Sfânt este o Persoană !!! frateeeee nu te supara dar nu intelgi biblia! daca este DUH! cum sa fie persoana??? ori este persoana ori DUH!?

    • „Frate” cred că ai trecut prea repede peste versetul următor (asta în cazul în care, într-adevăr, ai citit Biblia sau pur și simplu scrii din ignoranță, fără să te documentezi):
     Ioan 4: 24
     „”Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”””
     Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu:
     Geneza 1: 26
     „Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.””
     Când omul moare îi rămâne duhul, adică și omul are un duh:
     1 Corinteni 2: 11
     „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.”
     Omul după moarte continuă să existe ca INDIVID sau PERSOANĂ prin duhul său, nu prin trupul care putrezește.
     Așa că, Dumnezeu Duhul Sfânt este o persoană Divină.

 6. Nu existä manuscris grecesc biblic care sä nu continä formula Trinitätii a botezului poruncit de Domnul Isus Christos.

 7. Mă mir că incercati sa tăgăduiți versetele din cartea Faptele Apostolilor să le faceți neconforme și eronate sub pretextul discreditări grupări Isus Only. Dacă Fapte 2.38; 8.16; 10.48; 19.5 sunt neliniare sau neconforme atunci urmăriți și următoarele Versete din evanghelia lui Matei 8.28 spune despre doi îndrăciți iar în Marcu 5 și Luca 8.26 vorbește despre un singur îndrăcit vindecat in Gadara. Apoi Matei 20.30 vorbește despre doi orbi vindecați la Ierihon, și în Marcu 10.46 și Luca 18.35 vorbește despre un singur orb vindecat la Ierihon comparați Matei 9.18 despre Iair care a spus: Fiica mea adineauri a murit vino și puneți mâinile peste ea și va învia iar Marcu și Luca spune trage să moară. Luca și Marcu vorbește la fel. Atunci puteți să puneți ev. lui Matei sub semnul întrebării. Să anulați și Matei 28 .19 sa o considerați că o exagerare a lui Matei sa nu vă mai botezați deloc că sunt argumente că apostoli au botezat greșit evanghelistul Matei umbla cu exagerări cum deobicei făceau vameși. Singurul lucru care rămâne să vă faceți o altă Biblie să se potrivească cu crezul biserici voastre. Atunci veți putea exclude botezul în Numele Domnului Isus Hristos și să puneți titluri sa aveți trei dumnezei cum credea Nebucadnetar in dumnezei sfinți Daniel 4.8-9. iar dacă nu ștergeți doctrina discreditoare a Cuvântului, și dacă nu îl înțelegeți lasati-l așa cum este.

  • Domnule Lihaciu, îmi pare rău ca a fost o perioada în viața dumneavoastră în care ați luat contact cu materialismul dialectic în armată și a reușit sa va deturneze credința creștină înspre cea ateista sau, mă rog, într-un soi de agnosticism.
   Exemplele pe care ni le-ați prezentat sunt pertinente și, la un moment dat, orice credincios se poate confrunta cu ele și poate să-l determine să se lepede de credința, de aceea, consider ca este important sa va răspund.
   În primul rând, eu personal nu cred ca Biblia este inerantă, adică fără erori, ci așa cum scrie în 2 Timotei 3: 16, Scriptura este „insuflată”, adică inspirată de Duhul Sânt, nu DICTATĂ de Duhul Sfânt.
   Poate veți întreba ce importanță are acest lucru?… Păi are, pentru că dacă este doar inspirată atunci în ea poate apărea și factorul uman, cu lacunele și slăbiciunile lui.
   Poate veți întreba: Atunci de ce mai trebuie să ne încredem într-o Carte care poate conține erori umane?
   Răspunsul e simplu… Erorile umane sunt cele care au mai mică importanță, precum exemplele date de dumneavoastră, iar inspirația Duhului Sfânt este MIEZUL doctrinar, care într-adevăr este fără greșeli. Dacă vreți… este inspirația sau învățătura spirituală care se poate extrage din Biblie și care, în procent de 100% este de natură divină și fără greșeli de această dată.
   Acum, haideți să facem o comparație între ideologia marxistă și cea din Biblie, pentru că fiecare om trebuie să aibă o anumită concepție despre lume și viață.
   Dumneavoastră, poate credeți că autorii comuniști ai acelei cărți, cred într-o ideologie care este 100% impecabilă ca doctrină, și că ea produce omul nou așa cum este el prezentat în ideologia lor, Însă putem nega toate ororile care s-au produs și care încă se produc în numele acestei ideologii comuniste, sau putem nega natura egocentrică coruptă a naturii umane, care este descrisă în Scriptură și care orice om care are o experiență de viață poate să o constate?
   O altă latură pe care dumneavoastră nu o cunoașteți este cea a istoriei Biblice și o să vă spun și de ce este important să o cunoașteți.
   Evangheliile au fost scrise între anii 60 – 100 d.c. Știm că până la apariția lor, învățătura creștină s-a transmis pe cale orală:
   2 Tesaloniceni 2:15 „Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. „
   Ce nu știți, este faptul că, în practica judiciară există un anumit principiu în ceea ce privește mărturiile de bună credință, care se numește „prezumția mărturiei de bună credință” și care… ce să vezi? E veche de mii de ani și o aplicau și comuniștii, adică chiar contestatarii Bibliei.
   Acest principiu prevede că: „erorile şi denaturãrile care apar în relatãrile martorilor de bunã credinţã pot sã fie consecinţa fie a unei percepţii eronate ori lacunare, fie a unei atitudini care poate orienta atât percepţia cât şi reproducerea într-o anumitã direcţie, fie a unui INTERVAL MAI LUNG DE LA PERCEPŢIE LA RELATARE,…”
   Citatul l-am luat de aici: https://anatolbasarab.ro/prezumtia-marturiei-de-buna-credinta-si-limitele-ei-martori-si-marturii/
   Nu v-ar strica puțină lectură…
   Așadar, Evangheliile au fost scrise, la cel puțin 30 de ani de la învierea Domnului Isus Hristos și s-au transmis pe cale orală până atunci (prin viu grai). Eu spun că orice „anchetator” profesionist nu ar avea cum să aibă pretenția să obțină relatări în procent de 100% identice de la martorii oculari sau de la cei care au primit pe cale orală istoria evenimentelor din timpul lucrării de 3,5 ani a Domnului Isus Hristos, pentru că intervalul de timp era foarte mare.
   De fapt, acest detaliu arată faptul că martorii nu au avut legătură unii cu alții, așa cum încercați să insinuați în postarea dumneavoastră și că de-a lungul vremii biserica nu a „re-editat” Scriptura, „adaptând-o” pentru a nu avea greșeli, așa cum e specific cu cealaltă ideologie (materialism dialectic), pe care ați ajuns să o credeți în detrimentul creștinismului, ci Scriptura care a fost copiată de-a lungul timpul este în concordanță cu manuscrisele vechi. Nu mai intru în detalii, însă puteți verifica și dumneavostră manuscrisele, care sunt prezentate și pe net…
   Acum, poate veți întreba, de ce a permis Dumnezeu aceste erori umane în Scriptură?
   Eu cred că răspunsul este complex….
   În primul rând… ca să iasă în evidență faptul că Evangheliile au fost scrise fără să fie copiate de la alți evangheliști, să arate că există factorul uman și cel inspirațional divin ȘI să facă alegerea de a-L urma mai grea sau alegerea credinței mai grea, deoarece acum, omul are mai multe motive să se îndoiască.
   De fapt, aceste erori umane le puteți găsi în mai multe locuri în Biblie. Unele sunt doar detalii complementare și nu sunt erori (adică au menirea să aducă un detaliu în plus și nu să descrie identic același eveniment), ci interpretarea este malițioasă și eronată.
   În acest sens vă sugerez să citiți ce spun teologii creștini despre acele „erori” în linkurile următoare, pentru că deja am scris prea mult și nu am timp să abordez fiecare exemplu în parte (folosiți google translate dacă nu cunoașteți limba engleză):
   1. https://www.gotquestions.org/one-two-demoniacs.html
   2. https://www.gotquestions.org/one-two-blind-men.html
   3. https://forwhatsaiththescriptures.org/2018/01/21/matthew-9-18-mark-5-23-luke-8-42-contradict/

   În ceea ce privește conținutul acestui articol și în lumina celor prezentate mai sus, eu nu cred că sunteți în măsură să ne oferiți lecții biblice, articolul fiind suficient de explicit.

 8. Mai omule ce ratacesti,Penticostali cred in Tata Fiu și Duh nu cred doar în Isus asa cum spui tu.Adepti lui Branham nu cred in Tata Fiu și Duh ei cred doar în Fiu adică în Isus Fi binecuvantat Amiin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.