Despre homosexualitate – Tu de partea cui ești?

      Sunt multe evenimente în această lume care-i împart pe oameni într-o tabără sau alta: alegerile politice, o întrecere sportivă, un eveniment social sau chiar o dezbatere publică pe o anumită temă.
      Lucrurile nu stau foarte diferit nici în plan spiritual. Fiecare om, prin acțiunile și viața pe care o trăiește decide de partea cui alege să stea: de partea Lui Dumnezeu sau împotriva Lui. Din cele mai vechi timpuri, de când a început să lase o urmă în istorie, omul și-a pus întrebări și a căutat răspunsuri: ,,cine are dreptate?’’, ,, unde este adevărul?’’, ,, eu de partea cui sunt sau vreau să fiu?’’ Răspunsul la aceste întrebări mă ajută și te ajută să fii pe drumul cel bun, sau după caz, să mă repoziționez în caz că descoper falimentul vieții mele în alegerea pe care am făcut-o.
      În acest sens, nu trebuie să faci decât un singur lucru: citește Biblia, care este singura autoritate după care trebuie evaluate și măsurate toate învățăturile oamenilor. Vreau să te atenționez și să-ți spun că în orice decizie importantă, luată în viață, există o alegere corectă și una greșită. Aceste decizii vor aduce și consecințe, bune sau rele, de care tu vei beneficia sau le vei suporta.
      În consemnarea celor mai vechi mărturii privind relația Lui Dumnezeu cu omenirea, găsim pe paginile Bibliei următoarea afirmație: Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor POTRIVIT pentru el.” (Gen. 2:18) Este evident faptul că Cel care a instituit căsătoria (dintre un bărbat și o femeie) de la început a fost Dumnezeu, și prin urmare, va trebui să tratezi foarte serios acest subiect și să cauți să descoperi care este Voia Lui Dumnezeu cu privire la acest lucru.
      În afirmația de mai sus, privind cu atenție descoperim că există o recunoaștere a faptului că responsabilitățile date omului erau de așa natură, încât el avea nevoie de un ajutor potrivit. Acest ,,ajutor’’ a fost numit ,,femeie’’, și după ce a fost creată, (Gen.2:21-22) ea a fost adusă la om și a devenit soția lui.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă-sa și se vor face un singur trup. (Gen.2:24) Dacă citim și cunoaștem Cuvântul Lui Dumnezeu, iar în viața noastră am trecut pragul acesta al vieții, adică am ajuns la vârsta la care ne putem căsători sau suntem căsătoriți (un bărbat cu o femeie), atunci probabil că și noi am experimentat sau vom experimenta autenticitatea acestei descrieri minunate. Chiar mai mult: poate că am putea s-o completăm cu adevărurile pe care le-am învățat de-a lungul trăirilor noastre personale care adeveresc în totalitate, de asemenea, frumusețea și minunăția Cuvântului Lui Dumnezeu.
      Dumnezeu a instituit căsătoria de la început, de aceea unirea conjugală are aprobarea Lui Dumnezeu doar când ea se consumă între un bărbat și o femeie, nu altfel și doar în cadrul unirii prin căsătorie. În acest sens, la începutul rasei umane, Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască, și a instituit căsătoria ca mijloc prin care ei să poată trăi împreună pentru întrajutorare reciprocă, pentru tovărășie, pentru naștere de copii și pentru menținerea unei relații de iubire între parteneri si de glorificare a Lui Dumnezeu prin îndeplinirea responsabilităților ce le revin.
      În Evrei 13:4 găsim o afirmație foarte clară: ,,căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat…’’. Soțul și soția care sunt maturi, în sens spiritual nu vor permite dragostei dintre ei să-i împiedice de la îndeplinirea responsabilităților spirituale. Ca și creștin, ceea ce îmi doresc mie, și ceea ce doresc tuturor celor care vor parcurge acest articol, este să-l aleagă pe Dumnezeu, și NUMAI pe Dumnezeu, în orice moment al vieții. Decizia de a fi de partea Lui Dumnezeu în orice moment, în orice situație și în orice aspect al vieții, este cea mai importantă decizie pe care o pot lua în această viață. Așadar, alege să fii de partea Lui Dumnezeu!
      În zilele noastre, când pretutindeni în jurul nostru tentațiile din această lume te încurajează să te angajezi în relații și practici de natură sexuală care nu au nimic în comun cu Cuvântul Lui Dumnezeu și cu rânduiala stabilită (așa cum am văzut mai sus) în Scriptură, care sunt rele și condamnate de Dumnezeu, practici care contravin învățăturilor creștine, ce au la bază adevărul Scripturii. Mai mult… insinuarea pare să fie aceea că, dacă cineva nu trăiește în felul acesta este considerat chiar deficitar din punct de vedere mintal sau retrograd, și că nu este nimic rușinos sau greșit în a trăi astfel. Și mai grav este faptul că acest stil de viață este lăudat de mass-media, apreciat și promovat de celebrități și prezentat ca o normă socială, acceptat de societatea modernă, care consideră ca demodată și mărginită de prejudecăți orice alt tip de atitudine.
      Puține lucruri stârnesc în zilele noastre mai multă vâlvă în mass-media și în societatea mondenă, decât aluziile sau declarațiile deschise ale unei celebrități din lumea cinematografiei, sportului, sau chiar a unui politician referitoare la orientarea sa homosexuală sau bisexuală. Unii îi admiră pe astfel de oameni, spunând că sunt curajoși, susținând chiar că homosexualitatea nu este ceva greșit ci doar un stil de viață alternativ, iar a trăi, în opinia lor, doar potrivit normelor morale ale Bibliei și în conformitate cu adevărul biblic, (si a susține public acest adevăr) înseamnă un stil de viață învechit, plin de prejudecăți și intolerant.
      Biblia arată clar că Dumnezeu a prevăzut ca relațiile sexuale să aibă loc doar între un bărbat și o femeie și numai în cadrul căsătoriei.
    Iar mai jos avem, în acest sens, următoarele referințe:

          Geneza 1:27-28
      Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul Lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
          Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”

      Din versetele de mai sus reiese că Dumnezeu a binecuvântat relația de căsătorie dintre un bărbat și o femeie.

          Leviticul 18:22
      Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

      Dumnezeu le-a dat evreilor o lege morală prin acest verset și prin extensie, această lege morală trebuie respectată și de biserică. Dumnezeu este același și în zilele noastre în ceea ce privește caracterul Său, deci această lege morală este valabilă și în zilele noastre, așa cum sunt și cele 10 porunci.

          Proverbe 5:18-19
    Izvorul tău să fie binecuvântat, și bucură-te de nevasta tinereții tale.
      Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

      În aceste versete, putem să constatăm faptul că Dumnezeu își găsește plăcerea și binecuvântează relațiile legitime ale unei căsătorii curate și de lungă durată, între un bărbat și o femeie.

          Romani 1: 27-28
      ….tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

      În aceste versete, apostolul Pavel ne arată că Dumnezeu condamnă neascultarea, lăsând să se înțegeagă faptul că homosexualitatea este unul din efectele neascultării de Dumnezeu, prin faptul că bărbatul care cade în această dependență, este lipsit de călăuzirea sfântă a Lui Dumnezeu și se ghidează după mintea sa, care în acel moment este coruptă și blestemată de Dumnezeu. De asemenea dacă citim cu atenție versetul 27, putem deduce și anumite consecințe ale blestemului Lui Dumnezeu asupra minții homosexualilor: „au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor…”. Știm că, potrivit statisticilor, bolile cu transmitere sexuală sunt foarte răspândite în cadrul comunităților de homosexuali, cum ar fi spre exemplu SIDA, acestea fiind doar câteva din consecințele sentinței relatate de Dumnezeu prin apostolul Pavel, în versetul 27.
      Sunt cuvinte dure, dar Dumnezeu urăște profund acest păcat. Nu îl urăște pe păcătos atâta timp cât trăiește și are șansa de a se pocăi de păcatele sale, dar urăște homosexualitatea și de aceea între creștinism și un stil de viață homosexual există o totală incompatibilitate.

Un articol scris de fratele Dănuț Creinicean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.