Test


Default Syntax

Un p.c.

Youtube Harul Moldova Veche test


 Transmisiuni live

Test youtube live: [youtube_live]

youtube live

Test youtube live:
[youtube-live]
Alt test:

De ce unii oameni se botează doar în Numele Lui Isus

      Isus le-a spus ucenicilor în Matei 28:19 să meargă în toată lumea și să facă ucenici botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Atunci de ce unii oamenii se botează doar în numele Lui Isus și pretind că botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh este fals și că cel ce se botează astfel nu este mântuit?
      Întrebarea face referire la o doctrină des întâlnită sub denumirea „Doar Isus” (modalism). Cei care învață această doctrină sunt o ramură a bisericii penticostale. Doctrina „Doar Isus” pretinde că botezul, din punct de vedere biblic, trebuie să fie făcut doar în numele Lui Isus. Această doctrină câștigă credibilitate din faptul că, în ciuda poruncii dată de Domnul Isus în Matei 28:19, în cartea Faptele Apostolilor, botezul pare a fi făcut în alt mod față de porunca dată de Domnul Isus. De exemplu:

      1. Faptele Apostolilor 2:38 „„Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.”
      2. Faptele Apostolilor 8:16 „Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în Numele Domnului Isus.”
      3. Faptele Apostolilor 10:48 „Și a poruncit să fie botezați în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.”
      4. Faptele Apostolilor 19:5 „Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în Numele Domnului Isus.”

      Din aceste versete cei ce susțin doctrina „Doar Isus” au tras concluzia că aceasta era formula pentru botez în biserica primară și până în zilele noastre.
      Totuși, dacă se vor lua traducerile originale din limba greacă (textus receptus din care au fost făcute traducerile pentru versiunea Cornilescu a bibliei și King James în limba engleză) diferențele pronunțării numelui Domnului Isus Hristos în formula de botez sunt foarte clare:

1 Faptele Apostolilor 2:38 (textus receptus): „kai baptisqhtw…. epi tw onomati ihsou xristoulink
2. Faptele Apostolilor 8:16 (textus receptus): „bebaptismenoi…. eij to onoma tou kuriou ihsoulink
3. Faptele Apostolilor 10:48 (textus receptus): „baptisqhnai… en tw onomati tou kurioulink
4. Faptele Apostolilor 19:5 (textus receptus): „ebaptisqhsan eij to onoma tou kuriou ihsoulink

      Se poate observa din traducerile din limba greacă faptul că: ihsou = Isus; xristou = Hristos; kuriou = Domnul, deci din traduceri reiese faptul că numele Domnului Isus Hristos a fost folosit astfel:

      1. Faptele Apostolilor 2:38în numele Lui Isus Hristos
      2. Faptele Apostolilor 8:16în numele Domnului Isus
      3. Faptele Apostolilor 10:48în numele Domnului
      4. Faptele Apostolilor 19:5în numele Domnului Isus

      Datorită faptului că există aceste variații de nume în versetele originale din limba greacă, este evident faptul că nu există o uniformitate în această privință care să arate că formula folosită la botez este exactă, pentru că nu se potrivesc termenii folosiți în traduceri și concluzia trasă de doctrina „Doar Isus” în privința acestei formule este eronată
      Din traducerea originală din limba greacă a versetului 48, capitolul 10 din cartea Faptelor Apostolilor se poate înțelege, dacă acceptăm teoria „Doar Isus”, că apostolii, atunci când botezau o persoană, puteau folosi opțional formula: „Te botez în numele Domnului” și atât. De aici se desprinde ideea că nu există nici o piedică pentru a nu crede că se putea folosi și formula de a boteza doar în numele Domnului (care este ambiguă și este aproape o blasfemie pentru că poate face referire la orice domn și ținând cont de faptul că este un ritual oficial, ea este incompletă), sau opțional, în numele Domnului Isus, sau în numele Lui Isus Hristos, spre deosebire de formulă clară, dată ca poruncă de Domnului Isus Hristos în Matei 28:19, de a boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
      Marea trimitere a apostolilor de către Domnul Isus Hristos este explicită în ceea ce privește botezul (Matei 28:18-20)
      Porunca Domnului Isus din Matei 28:19 a fost dată cu toată autoritatea și se aplică până la sfârșitul veacurilor.
      Totuși este interesant de observat modul cum interpretează versetul din Matei 28:19 unii „creștini” sau denominații care consideră valabil botezul doar în numele Lui Isus.
            Am extras două categorii:
                  1. cei care cred în acest tip de botez și resping doctrina Trinității, adică nu cred că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt 3 persoane ci cred că Trinitatea reprezintă o singură Persoană care a luat 3 forme diferite: Tatăl sau Fiul sau Duhul Sfânt.
                  2. cei care cred în doctrina Trinității, dar cred că apostolii au botezat totuși, doar în numele Lui Isus.
      Trebuie analizat în detaliu versetul din Matei 28:19, pentru a înțelege modul de interpretare al celor două categorii și eroarea logică ce se desprinde din această interpretare.

Matei 28:19
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”

      1. Voi începe cu modul în care interpretează prima categorie acest verset.
      Ei cred că Dumnezeu este o singură Persoană și s-a manifestat în istorie în 3 forme diferite, adică în Vechiul Testament s-a manifestat ca Tatăl, în timpul lucrării Domnului Isus pe Pământ s-a manifestat ca Fiul, iar după înalțarea Domnului Isus la cer s-a manifestat sub forma Duhului Sfânt.
      Este destul de simplu de dedus modul în care interpretează ei porunca dată de Domnul Isus în Matei 28:19, deoarece ei cred că Dumnezeu fiind o singură Persoană s-a revelat în Noul Testament sub numele de Isus care după credința lor este și Tatăl și Duhul Sfânt, astfel porunca are caracter SIMBOLIC, făcând cumva referire indirectă la toate formele pe care le-a luat Dumnezeu în istorie, iar botezul în numele Lui Isus este natural deoarece, Isus este NUMELE relevat în Noul Testament, iar versetele din Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:16; Faptele Apostolilor 10:48; Faptele Apostolilor 19:5 au o interpretare literară logică, dacă este înlăturată doctrina Trinității.
      Desigur, Trinitatea este foarte clar definită Noul Testament, în foarte multe locuri, începând de la botezul Domnului Isus, Schimbarea la față, rugăciunile făcute Tatălui de nenumărate ori și cu promisiunea făcută apostolilor de a le trimite un Mângâietor, ca să nu mai enumerăm și epistolele Lui Pavel. De fapt e atât de clară încât ar trebui să anulezi orice argument rațional ca să poți susține că ea nu există, așa că modul de interpretare pe care îl dau susținătorii acestei teorii a botezului doar în numele Lui Isus cade fără prea mari probleme.
      2. A doua categorie pe de altă parte, cred în doctrina Trinității și susțin ambele variante ale botezului sau susțin doar varianta botezului în numele Lui Isus.
      Pentru cei care susțin ambele variante de botez, e simplu de demonstrat contrariul deoarece în Efeseni 4:5 scrie:
      „Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.”
      Deci cei care cred că o persoană poate fi botezată prin două formule diferite (în numele Lui Isus sau în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh), oricum am privi această situație, de fapt cred în două variante diferite de botez, și cred că intră în contradicție cu versetul din Efeseni 4:5, deoarece nu te poți juca cu formulările după bunul plac, mai ales pentru faptul că Domnul Isus Hristos a dat o singură poruncă în acest sens.
      Mai interesant este modul cum interpretează versetul din Matei 28:19, cei care cred în doctrina Trinității, dar nu cred decât în varianta botezului în numele Lui Isus.
      Ca să poată crede în acest mod ei consideră, la fel ca și prima categorie, că porunca din Matei 28:19 este generalistă și de fapt, varianta corectă este botezul în numele Domnului Isus Hristos, deoarece El REPREZINTĂ Trinitatea, bazându-se pe versetele din Ioan 14:9-10:
      Isus i-a zis: „„De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?”
„Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.”

      Ei consideră că Fiul face parte din Trinitate și că Fiul REPREZINTĂ pe Tatăl și Duhul Sfânt, alegând ca variantă corectă botezul doar în numele Lui Isus, permițându-și să considere porunca Domnului Isus de a boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh ca fiind generalistă și de fapt ea se aplică doar prin botezul în numele Lui Isus.
      Am evidențiat cuvântul REPREZINTĂ deoarece el are sens în interpretarea corectă anterioară.
      Dacă alagem să interpretăm porunca Domnului Isus Hristos dată la Înălțare, ca fiind generalistă, trebuie să acceptăm faptul că Isus are AUTORITATEA să REPREZINTE celelalte persoane din Trinitate în ceea ce privește formula de botez.
      Însă teoria are o problemă, deoarece Domnul Isus ar fi trebuit să specifice faptul că botezul în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh nu este o formulă ci este doar un îndemn generalist ce trebuie completat cu formula așa-zis reală de a boteza doar în numele Lui, deoarece El reprezintă Sfânta Treime.
      Așa ceva nu există în Biblie. Și totuși se evidențiază cuvântul AUTORITATE, cuvânt care explică de fapt cum se interpretează în mod corect versetele din Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:16; Faptele Apostolilor 10:48; Faptele Apostolilor 19:5.

      Motivul pentru care acei ucenici au fost botezați în numele Lui Isus, nu a fost datorită faptului ca s-a folosit formula: „Te botez în numele Lui Isus Hristos sau în numele Domnului sau în numele Domnului Isus” ci are sensul de: „au fost botezați în AUTORITATEA Domnului, sau a Domnului Isus sau a Lui Isus Hristos”.
      Observăm că se folosește argumentul AUTORITATE de a reprezenta Treimea în formula botezului atunci când se susține varianta generalistă și nu ca formulă exactă a botezului în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, fără fundament biblic exact și se folosește argumentul AUTORITATE și pentru a arată că botezul „în numele Lui Isus” are doar forma „în sau prin autoritatea Lui Isus”, DEOARECE EL este Cel CARE A DAT PORUNCA BOTEZULUI NOU TESTAMENTAL ȘI I-A ÎNSĂRCINAT CU MAREA TRIMITERE PE APOSTOLI (LE-A DAT AUTORITATE SĂ BOTEZE)
      Pe care o credem ca adevărată?
      Dar pentru că această doctrină trebuie fundamentată și pentru a se demonstra faptul că expresia „în numele Lui Isus” se interpretează explicit în anumite locuri în Biblie sub forma „în sau prin autoritatea Lui Isus” voi da și câteva exemple din Biblie:
      1. Faptele Apostolilor 3:6
      „ Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!”” Aici Petru vrea să spună… cu autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul Isus Hristos din Nazaret de a vindeca bolile scoală-te și umblă!
      2. Faptele Apostolilor 16: 18
      „Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea.” Și a ieșit chiar în ceasul acela.” Aici Petru vrea să spună… cu autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul Isus Hristos asupra duhurilor rele îți poruncesc să ieși din ea.”
      3. 1 Corinteni 5: 4-5 „În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunați laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.” Aici Petru vrea să spună… cu autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul Isus în biserică hotărăsc ca acest om să fie dat pe mâna satanei….
      Așadar apostolii au botezat PRIN AUTORITATEA DATĂ DE DOMNUL ISUS HRISTOS (în numele Lui Isus Hristos) pentru că Domnul Isus Hristos le-a dat porunca de a boteza, iar ei au respectat-o prin formula exactă pe care le-a dat-o Domnul Isus în porunca Sa înainte de Înălțarea Sa la Cer în versetul din Matei 28:19.
      Mai mult, dacă analizăm versetele din Faptele Apostolilor 8:14-16 vom constata că au existat niște ucenici care au fost botezați cu formula „în numele Lui Isus Hristos” și care eu cred că a fost folosită de ucenici în timpul lucrării Domnului Isus Hristos pe Pământ (Ioan 4:1-2) și datorită faptului că au fost botezați doar prin formula „În numele Lui Isus” acești ucenici nu primiseră Duhul Sfânt, ceea ce este un alt argument în defavoarea susținerii teoriei botezului doar în numele Lui Isus, deoarece fiind aplicată în acest mod, ucenicii sunt privați de primirea Duhului Sfânt, chiar a pecetluirii cu Duhul Sfânt și prin urmare a mântuirii celor care practică acest botez.
      De fapt realitatea arheologică privind practica corectă a botezului însușit de creștinii din biserica primară este arătată și prin descoperirea unui manuscris care datează din anii 60-100 d.c., din biserica primară și care a fost editat de mai mulți episcopi din biserica primară, fiind o compilație de învățături și poartă numele de „Didache”.
      Manuscrisul poate fi văzut și analizat pe următorul link:
Manuscris Didache din care am extras și tradus de la punctul 7 (Didache 7), următoarele învățături:
      Didache 7.1: „Dar în ce privește botezul, noi trebuie să botezăm astfel… Prima dată noi trebuie să recităm (rostim ca o formulă) toate acele cuvinte, te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh în apa vie (curgătoare) ”
      Didache 7.2: „Dar dacă nu există apă curgătoare, atunci se va boteza în altă apă și dacă nu se poate în apă rece, atunci se va face botezul în apă călduță”…..
      Ideea este că ucenicii în secolul I botezau în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ceea ce întărește practica din bisericile evanghelice și stă la baza doctrinei Nou Testamentale a fiecărei biserici care se consideră a fi o biserică evanghelică.

Un articol scris de fratele Daniel

Despre homosexualitate – Tu de partea cui ești?

      Sunt multe evenimente în această lume care-i împart pe oameni într-o tabără sau alta: alegerile politice, o întrecere sportivă, un eveniment social sau chiar o dezbatere publică pe o anumită temă.
      Lucrurile nu stau foarte diferit nici în plan spiritual. Fiecare om, prin acțiunile și viața pe care o trăiește decide de partea cui alege să stea: de partea Lui Dumnezeu sau împotriva Lui. Din cele mai vechi timpuri, de când a început să lase o urmă în istorie, omul și-a pus întrebări și a căutat răspunsuri: ,,cine are dreptate?’’, ,, unde este adevărul?’’, ,, eu de partea cui sunt sau vreau să fiu?’’ Răspunsul la aceste întrebări mă ajută și te ajută să fii pe drumul cel bun, sau după caz, să mă repoziționez în caz că descoper falimentul vieții mele în alegerea pe care am făcut-o.
      În acest sens, nu trebuie să faci decât un singur lucru: citește Biblia, care este singura autoritate după care trebuie evaluate și măsurate toate învățăturile oamenilor. Vreau să te atenționez și să-ți spun că în orice decizie importantă, luată în viață, există o alegere corectă și una greșită. Aceste decizii vor aduce și consecințe, bune sau rele, de care tu vei beneficia sau le vei suporta.
      În consemnarea celor mai vechi mărturii privind relația Lui Dumnezeu cu omenirea, găsim pe paginile Bibliei următoarea afirmație: Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor POTRIVIT pentru el.” (Gen. 2:18) Este evident faptul că Cel care a instituit căsătoria (dintre un bărbat și o femeie) de la început a fost Dumnezeu, și prin urmare, va trebui să tratezi foarte serios acest subiect și să cauți să descoperi care este Voia Lui Dumnezeu cu privire la acest lucru.
      În afirmația de mai sus, privind cu atenție descoperim că există o recunoaștere a faptului că responsabilitățile date omului erau de așa natură, încât el avea nevoie de un ajutor potrivit. Acest ,,ajutor’’ a fost numit ,,femeie’’, și după ce a fost creată, (Gen.2:21-22) ea a fost adusă la om și a devenit soția lui.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă-sa și se vor face un singur trup. (Gen.2:24) Dacă citim și cunoaștem Cuvântul Lui Dumnezeu, iar în viața noastră am trecut pragul acesta al vieții, adică am ajuns la vârsta la care ne putem căsători sau suntem căsătoriți (un bărbat cu o femeie), atunci probabil că și noi am experimentat sau vom experimenta autenticitatea acestei descrieri minunate. Chiar mai mult: poate că am putea s-o completăm cu adevărurile pe care le-am învățat de-a lungul trăirilor noastre personale care adeveresc în totalitate, de asemenea, frumusețea și minunăția Cuvântului Lui Dumnezeu.
      Dumnezeu a instituit căsătoria de la început, de aceea unirea conjugală are aprobarea Lui Dumnezeu doar când ea se consumă între un bărbat și o femeie, nu altfel și doar în cadrul unirii prin căsătorie. În acest sens, la începutul rasei umane, Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască, și a instituit căsătoria ca mijloc prin care ei să poată trăi împreună pentru întrajutorare reciprocă, pentru tovărășie, pentru naștere de copii și pentru menținerea unei relații de iubire între parteneri si de glorificare a Lui Dumnezeu prin îndeplinirea responsabilităților ce le revin.
      În Evrei 13:4 găsim o afirmație foarte clară: ,,căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat…’’. Soțul și soția care sunt maturi, în sens spiritual nu vor permite dragostei dintre ei să-i împiedice de la îndeplinirea responsabilităților spirituale. Ca și creștin, ceea ce îmi doresc mie, și ceea ce doresc tuturor celor care vor parcurge acest articol, este să-l aleagă pe Dumnezeu, și NUMAI pe Dumnezeu, în orice moment al vieții. Decizia de a fi de partea Lui Dumnezeu în orice moment, în orice situație și în orice aspect al vieții, este cea mai importantă decizie pe care o pot lua în această viață. Așadar, alege să fii de partea Lui Dumnezeu!
      În zilele noastre, când pretutindeni în jurul nostru tentațiile din această lume te încurajează să te angajezi în relații și practici de natură sexuală care nu au nimic în comun cu Cuvântul Lui Dumnezeu și cu rânduiala stabilită (așa cum am văzut mai sus) în Scriptură, care sunt rele și condamnate de Dumnezeu, practici care contravin învățăturilor creștine, ce au la bază adevărul Scripturii. Mai mult… insinuarea pare să fie aceea că, dacă cineva nu trăiește în felul acesta este considerat chiar deficitar din punct de vedere mintal sau retrograd, și că nu este nimic rușinos sau greșit în a trăi astfel. Și mai grav este faptul că acest stil de viață este lăudat de mass-media, apreciat și promovat de celebrități și prezentat ca o normă socială, acceptat de societatea modernă, care consideră ca demodată și mărginită de prejudecăți orice alt tip de atitudine.
      Puține lucruri stârnesc în zilele noastre mai multă vâlvă în mass-media și în societatea mondenă, decât aluziile sau declarațiile deschise ale unei celebrități din lumea cinematografiei, sportului, sau chiar a unui politician referitoare la orientarea sa homosexuală sau bisexuală. Unii îi admiră pe astfel de oameni, spunând că sunt curajoși, susținând chiar că homosexualitatea nu este ceva greșit ci doar un stil de viață alternativ, iar a trăi, în opinia lor, doar potrivit normelor morale ale Bibliei și în conformitate cu adevărul biblic, (si a susține public acest adevăr) înseamnă un stil de viață învechit, plin de prejudecăți și intolerant.
      Biblia arată clar că Dumnezeu a prevăzut ca relațiile sexuale să aibă loc doar între un bărbat și o femeie și numai în cadrul căsătoriei.
    Iar mai jos avem, în acest sens, următoarele referințe:

          Geneza 1:27-28
      Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul Lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
          Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”

      Din versetele de mai sus reiese că Dumnezeu a binecuvântat relația de căsătorie dintre un bărbat și o femeie.

          Leviticul 18:22
      Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

      Dumnezeu le-a dat evreilor o lege morală prin acest verset și prin extensie, această lege morală trebuie respectată și de biserică. Dumnezeu este același și în zilele noastre în ceea ce privește caracterul Său, deci această lege morală este valabilă și în zilele noastre, așa cum sunt și cele 10 porunci.

          Proverbe 5:18-19
    Izvorul tău să fie binecuvântat, și bucură-te de nevasta tinereții tale.
      Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

      În aceste versete, putem să constatăm faptul că Dumnezeu își găsește plăcerea și binecuvântează relațiile legitime ale unei căsătorii curate și de lungă durată, între un bărbat și o femeie.

          Romani 1: 27-28
      ….tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

      În aceste versete, apostolul Pavel ne arată că Dumnezeu condamnă neascultarea, lăsând să se înțegeagă faptul că homosexualitatea este unul din efectele neascultării de Dumnezeu, prin faptul că bărbatul care cade în această dependență, este lipsit de călăuzirea sfântă a Lui Dumnezeu și se ghidează după mintea sa, care în acel moment este coruptă și blestemată de Dumnezeu. De asemenea dacă citim cu atenție versetul 27, putem deduce și anumite consecințe ale blestemului Lui Dumnezeu asupra minții homosexualilor: „au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor…”. Știm că, potrivit statisticilor, bolile cu transmitere sexuală sunt foarte răspândite în cadrul comunităților de homosexuali, cum ar fi spre exemplu SIDA, acestea fiind doar câteva din consecințele sentinței relatate de Dumnezeu prin apostolul Pavel, în versetul 27.
      Sunt cuvinte dure, dar Dumnezeu urăște profund acest păcat. Nu îl urăște pe păcătos atâta timp cât trăiește și are șansa de a se pocăi de păcatele sale, dar urăște homosexualitatea și de aceea între creștinism și un stil de viață homosexual există o totală incompatibilitate.

Un articol scris de fratele Dănuț Creinicean

Agendele informative din anii 2012 și 2013

Înapoi la pagina anterioară...

Agendele informative lunare din anul 2013


[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/ianuarie_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/mai_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/septembrie_2013.pdf"]


[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/februarie_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/iunie_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/octombrie_2013.pdf"][gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/martie_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/iulie_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/noiembrie_2013.pdf"][gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/aprilie_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/august_2013.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2013/decembrie_2013.pdf"]

AGENDE INFORMATIVE DIN ANUL 2012
Agendele informative lunare din anul 2012


[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/ianuarie_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/mai_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/septembrie_2012.pdf"]


[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/februarie_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/iunie_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/octombrie_2012.pdf"]


[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/martie_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/iulie_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/noiembrie_2012.pdf"][gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/aprilie_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/august_2012.pdf"]

[gview file="https://www.harulmoldovaveche.ro/wp-content/agende/2012/decembrie_2012.pdf"]

Misiunile din anul 2013

Înapoi la pagina anterioară...
      Proiect de evanghelizare în zona pieței de animale (pe strada Uzinei).
            În anul 2013, cu ajutorul Lui Dumnezeu, biserica vrea să deruleze un proiect de evanghelizare, destinat comunității de rromi care locuiesc în zona pieței de animale (pe strada Uzinei). În acest scop, dorim să amenjăm o cameră la barăci, care să aibă ca destinație, organizarea unor servicii de evanghelizare, pentru locuitorii care locuiesc în acea zonă.
            În anul 2012, comunitatea de rromi din zona pieței de animale a orașului Moldova Nouă, a fost vizitată de membrii bisericii noastre, împreună cu frații americani din biserica „Calvary” din S.U.A. , realizând la acea dată că este novie să organizăm servicii de evanghelizare în acel loc și de a ajuta material, pe cât posibil, pe unele dintre familiile care trăiesc acolo în condiții greu de imaginat.

Proiectele din anul 2013

Înapoi la pagina anterioară...
      În anul 2013, comitetul bisericii a hotărât începerea următoarelor programe pe care le va desfășura biserica:

 1. program de studiu, condus și conceput de pastorul bisericii pentru surorile din biserică, având ca obiectiv consolidarea și creșterea spirituală a acestora, cât și organizarea unui program, intitulat „slujire prin cântare și poezie”;
 2. în fiecare lună care conține cinci Duminici, programul din Duminica a V-a va fi dedicat bătrânilor din biserica noastră;
 3. program de studiu pentru copii, acesta având scopul de a-i pregăti pe copii pentru a participa la concursurile și olimpiada pe teme biblice, organizată la nivel județean și chiar național. În acest sens, persoana desemnată să organizeze și concursurile pe teme biblice, cu participanți copii, la nivelul Comunității Baptiste Caraș-Severin, se numește Gecu Dumitrașcu, pastor al Bisericii Creștine Baptiste „Speranța” Reșița;
 4. continuarea și sprijinirea proiectelor care sunt destinate tinerilor și copiilor:
        – „Călătorie biblică” – proiect pentru preșcolari și școlari;
        – Misiune la Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, care constă în vizitarea bolnavilor care sunt internați în spital și aparțin bisericii noastre, sau nu aparțin, dar doresc să fie vizitați de membrii bisericii care sunt implicați în acest proiect;
        – „Banca pentru haine” – proiect care constă în amenajarea la subsolul bisericii a unei încăperi unde se vor colecta haine din donații pentru cei nevoiași. La momentul actual proiectul nu este început din lipsă de fonduri, lucrările necesare amenajării încăperii de la subsol fiind terminate în procent de aproximativ 80%, fiind necesară punerea gresiei, finisarea tencuielii și amenajarea unui mobilier corepunzător.
        – Inițierea unui proiect intitulat „Teatru creștin pentru copii”, acest proiect fiind în acest moment la stadiul de schiță și de strîngere a materialelor necesare (păpuși, amenajarea suportului de teatru, care va fi ambulant). Teatrul creștin pentru copii, este destinat, deasemenea și copiilor foarte bolnavi din secțiile de spital, din orfelinate, școli și grădinițe.

Închinarea prin muzică

      Cartea Psalmilor este o carte a cântărilor de laudă și adorare.
      Așadar, da, poți să cânți, dar iată aici ceva ce este foarte important ca tu să înțelegi: dacă vei scrie vreodată o carte despre doctrina lui Dumnezeu, o să observi ceva foarte neobișnuit. Ceea ce vreau să spun prin doctrina lui Dumnezeu este să scrii o carte despre toată Biblia și să înveți despre atributele lui Dumnezeu. Știi ce ai să descoperi? Că mai mult de 50% din cartea pe care o vei scrie va rezulta din Psalmi. Vei găsi în cartea Psalmilor cele mai multe texte legate de atributele lui Dumnezeu.
      Așadar, cântările noastre trebuie să fie teologice. Și dacă o să ai un lider de închinare, acesta trebuie să fie teolog. El trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și trebuie, probabil mai mult decât cel ce predică Evanghelia, să umble în frică de Dumnezeu și în sfințenie. Este un lucru teribil ceea ce facem noi în biserici în ceea ce privește închinarea. Pentru că noi nu cunoaștem frica de Dumnezeu. Un băiat tânăr are o chitară și poate cânta bine la ea…. să îl luăm să conducă închinarea. Ar trebui să ne dăm seama că în cartea Levitic Dumnezeu a ucis doi lideri de închinare pentru că aceștia nu s-au închinat lui Dumnezeu în conformitate cu Scripturile.Închinarea este un lucru periculos!
      Un alt lucru pe care trebuie să îl realizăm este acesta: închinarea trebuie să fie didactică! Este menită să fie un instrument pentru învățare. Priviți următorul text din Coloseni 3:16:
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.”
      Închinarea vine din inima unor oameni săturați de Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând și cel mai important, scopul închinării în biserică este de a-L binecuvânta pe Dumnezeu. În al doilea rând, închinarea este didactică, este menită să învețe pe cei care cântă, să-i avertizeze, să-i încurajeze și, în același timp, să fie un instrument de mărturie pentru cei care ascultă și nu sunt credincioși.
      Aceasta este o problemă pe care eu o am cu muzica modernă. Nu cu toată, dar cu marea parte. Ei nu urmează aceste principii. Este mai mult legat de sentimente.
      O să fiu foarte sincer cu voi. Dacă vă veți supăra pe mine, iertați-mă. Marea parte a închinării prin muzică din bisericile de azi nu este decât o celebrare a cărnii. Este un exercițiu de emoții. Dacă începi să simți prezența lui Dumnezeu în timpul notelor înalte ale cântecului, atunci când este ritm și muzica este, pur și simplu, glorioasă, și dacă simți prezența lui Dumnezeu doar în acest mod, să știi că nu prezența lui Dumnezeu o simți atunci.Este emoția.
      Am cunoscut oameni, unii dintre cei mai sfinți pe care îi știu, care ar sta jos și s-ar închina. Aceștia nu au muzică. Nu spun că acest mod este singurul în care trebuie făcută închinarea. Nu e așa. Dar aceștia nu au muzică. Unul din ei spune: „Să cântăm cântarea de la numărul 52”, și apoi încep toți să cânte. Apoi o altă persoană spune: „Ce ziceți de cântarea cu numărul 103?”, și toți încep să se închine. Aceștia sunt printre cei mai sfinți oameni de pe Planetă pe care eu îi cunosc; aceștia înțeleg închinarea într-un mod foarte intens. Și totuși, tu aduci în Biserică oameni care au legătură doar cu muzica. Și ei îți vor spune: „Frate, aici se cântă ca la înmormântări” . Pentru că ideea lor de viață nu este despre adevărata prezență a lui Hristos, ci despre aceste cântări incredibile care îți înalță emoțiile. Nu este neapărat ceva rău cu acest lucru, dar fiți foarte atenți. Odată am fost cu un grup și aceștia spuneau: „Dumnezeu este aici. Omule, muzica spune că Dumnezeu e aici!” Eu am zis: „Nu, nu e Dumnezeu aici”. Și ei spuneau: „De unde știi?” – „Pentru că cei mai mulți dintre voi ați fi morți dacă Dumnezeu ar fi aici. Pentru că El este un Dumnezeu sfânt. Și voi știți păcatul care se petrece în această biserică.” Oamenii sunt atât de firești, pentru că ei simt ceva.
      Am auzit oameni spunând: „Mă bărbieream în această dimineață și Isus a apărut înaintea mea”. Te-ai oprit din bărbierit? Acești oameni sunt atât de nonșalanți când e vorba de prezența lui Dumnezeu. Să privim în Biblie la experiența lui Isaia atunci când Dumnezeu era prezent:
      „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” (Isaia 6:5)
      Tu poți spune: „Acesta este Vechiul Testament”. Ioan, aflat pe insula Patmos, atunci când apare Hristos, cade ca un om mort. Nu spun că prezența lui Dumnezeu are mereu aceste efecte. Dar când niciodată nu este așa, și când, în schimb, este întotdeauna „binecuvintează-mă, binecuvintează-mă, binecuvintează-mă”, „bucurie, bucurie, bucurie”, „dans, dans, dans”, atunci ceva este teribil de greșit.
Un articol scris de Paul Washer și tradus de Ionela Băloi
       SURSA