Comitetul Bisericii Baptiste Harul Moldova Veche


 Comitet

      Comitetul este atât o împlinire a Cuvântului Lui Dumnezeu (Noul Testament), cât și o obligație statutară:
Faptele Apostolilor 20:17-18, 28 „Pavel a trimis la Efes și a chemat pe presbiterii bisericii… le-a zis: „Luați seama dar la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului.”
      Un alt exemplu:
Filipeni. 1:1 „Către toți sfinții… care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii.”
   Metoda alegerii este arătată prin cuvântul grec „Xeirotonia” – tradus câteodată „rânduit” – care înseamnă „a vota cu ridicare de mână”.
      Această alegere se face de Biserica adunată în acest scop.
Faptele Apostolilor 14:23 „Au rânduit presbiteri în fiecare Biserică”
      Comitetul bisericii “Harul” Moldova Veche, este format din șase membri și pastorul bisericii, adică în total șapte membri:

1. Damian Ion – pastor
2. Ignuța Claudiu – pastor asistent
3. Creinicean Dănuț – diacon
4. Horvat Gheorghe – secretar
5. Turcin Gheorghe – membru

       Adunările comitetului au loc ori de câte ori situația impune.
      Comitetul este ales și însărcinat de Adunarea Generală anuală cu atribuții de conducere, administrative și îndrumare spirituală.
       De menționat este că cele mai multe din problemele spirituale ale membrilor bisericii sunt dirijate spre consilierea pastorală.