Despre Noi Biserica Baptista Harul Moldova Veche


 Despre noi

      Denumire: BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ ,,HARUL” MOLDOVA VECHE
      Adresa: Moldova Veche, nr. 164.
      Poziționarea Bisericii este strategică, fiind situată la confluența dintre partea de oraș cu blocuri unde locuiesc cetățeni români și de diferite etnii și zona de case unde locuiesc în mare majoritate cetățeni români de etnie sârbă.
      Baptiștii își trag numele de la practica botezului nou-testamentar. Grecescul ,,baptizo” care înseamnă ,,afundare”. Botezul se administrează în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh, prin afundare în apă și este precedat de convertirea celui ce se botează.
      Elemente de crez și de identificare:
      Baptiștii reprezintă în tradiția creștină o ramură a Reformei Protestante din secolul al XVI – lea și se consideră continuatori ai tradiției evanghelice. Ei susțin principiile Reformei: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidae, Soli Deo Gloria.
      Prima congregație care a purtat numele de biserică baptistă a apărut în anul 1609 în Amsterdam și a fost formată din emigranți englezi.
      În România, prima biserică baptistă a luat ființă în anul 1856 în București, prin misiunea Bisericii Baptiste Germane.
      Prin învățăturile biblice fundamentale, baptiștii aparțin creștinismului istoric:

  • Baptiștii cred și mărturisesc că Dumnezeu există etern în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fiecare Persoană fiind pe deplin Dumnezeu, cu toate că există un singur Dumnezeu.
  • Baptiștii cred și mărturisesc dumnezeirea și umanitatea Domnului Isus Christos, nașterea Sa din fecioara Maria, moartea Sa ispășitoare pe cruce pentru întreaga omenire, învierea Sa din morți a treia zi în trup glorificat, înălțarea Sa în slavă la dreapta Tatălui și așteaptă revenirea Sa în slavă, învierea celor drepți și a celor nedrepți și manifestarea glorioasă a Împărăției lui Dumnezeu.
  • Baptiștii cred și mărturisesc că Duhul Sfânt este cea de a treia Persoană dumnezeiască, că Duhul Sfânt iluminează și convinge omul de păcat și neprihănire, că înfăptuiește nașterea din nou (regenerarea) prin Cuvântul Scripturii și transformarea (sfințirea) continuă, după chipul Fiului lui Dumnezeu, a celui ce se încrede în El.

      Baptiștii s-au remarcat în istorie prin lupta pentru libertatea religioasă a fiecărei ființe umane. Libertatea religioasă este inalienabilă și irevocabilă și nici o altă libertate nu este în siguranță acolo unde nu există libertate religioasă.
      Pentru baptiști libertatea religioasă înseamnă:

  • libertatea de a crede și de a mărturisi credința.
  • libertatea de închinare publică și privată.
  • libertatea de asociere în comunități religioase.
  • libertatea de practicare a credinței.
  • libertatea de slujire prin fapte de caritate.
  • libertatea de interpretare a Scripturii.
  • libertatea de schimbare a apartenenței religioase.

      Baptiștii cred și militează pentru o biserică liberă într-un stat liber.