Cantina Bisericii Harul Moldova Veche


 Cantina bisericii

      Cantina bisericii are ca finanțare următoarele surse:

  1. în primul rând realizarea acestui proiect, cu tot ceea ce înseamnă el (clădire și utilitățile interioare) a fost posibilă datorită finanțării unor frați baptiști americani cu inimă mare, membri ai bisericii baptiste “First Baptist Church” din localitatea Paducah, din statul american Kentuky, cărora biserica noastră le mulțumește pentru această esențială implicare în proiect, fără de care, ridicarea și utilarea clădirii cantinei nu ar fi fost posibilă;
  2. fonduri proprii (milostenia fraților și surorilor din biserică);
  3. donații externe de la oameni care au luat la cunoștință de acest proiect, motivația lor fiind în mod clar, acela de a vedea pe unii concetățeni din orașul Moldova Nouă că se bucură de o masă caldă Duminica. Deasemenea, mulțumim pe această cale și personalului S.C. „VFI MEDICA” S.R.L. din municipiul Timișoara și firmei SC „BĂLEANU” S.R.L. din localitatea Moldova Nouă pentru donațiile lor.

Highslide JSHighslide JS

      Viziunea de viitor pentru acest proiect este ca sufletele care participă și uneori la serviciile bisericești să-L cunoască pe Dumnezeu, deoarece Domnul Isus Hristos a făcut la fel atunci când a făcut minunea înmulțirii pâinilor și peștilor. Le-a predicat Cuvântul Lui Dumnezeu și apoi le-a dat să mănânce.
      De altfel Biblia precizează clar acest aspect:

      Matei 4:4
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

      Însă alegerea este personală, de aceea biserica nu oferă această masă caldă persoanelor care au nevoie de ea, cu scopul de a converti pe oameni ca o condiție la schimb, ci biserica oferă această masă caldă persoanelor care au nevoie de ea din milostenie în primul rând și tot din milostenie și dragoste le împărtășim și Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că aceasta este menirea și crezul bisericii.
      Prin urmare, cantina bisericii este frecventată și de oameni care nu sunt membri în biserica noastră și nici nu frecventează biserica noastră. Este adevărat că ne dorim ca acești oameni să ne frecventeze și la serviciile divine din cadrul programului bisericii, dar nu le impunem acest lucru și nici nu le punem condiția ca pentru masa ce o primesc Duminica să frecventeze la schimb biserica noastră.
      Pentru masa duminicală gătesc frați și surori, voluntar, pe baza unui program făcut de un membru al bisericii care este responsabilul acestei lucrări.
      Se gătește Sâmbăta seara și Duminica dimineața, cu alimente cumpărate Sâmbăta pentru a nu avea probleme cu cele perisabile sau cu unele feluri de mâncare care se alterează repede.
      De masa caldă, formată din două feluri de mâncare, plus desert, beneficiază aproximativ 58 – 60 de persoane, care sunt atât membri ai bisericii noastre cât și din afara bisericii, din care 35 – 40 servesc masa în cantină, iar 15 – 20 de persoane primesc mâncare acasă (persoane bolnave, copii, persoane cu dizabilități), mâncarea fiindu-le adusă la domiciliu de un membru al familiei, care servește și el masa la cantină, sau de tinerii din biserică, însărcinați special cu această lucrare.
      Pentru curățenia sălii de mese, sunt însărcinați în fiecare Duminică, tot tinerii din biserică.
      Înaintea servirii mesei, tinerii din biserică țin un scurt cuvânt (discurs, cuvântare) din Scriptură în sala de mese, urmat de rugăciunea de mulțumire pentru mâncarea servită, iar în timpul servirii mesei au și un program de cântări creștine, acompaniat cu instrumentele lor muzicale.
      De masa caldă pot beneficia oameni nevoiași, atent selecționați de către biserică prin conducerea ei, selecția ținând cont de:

  1. numărul de persoane, pentru care biserica are resurse umane și utilitare pentru gătit, sau de spațiul necesar. La momentul actual biserica poate servi un număr maxim de 45 de porții în sala de mese;
  2. de starea lor de sărăcie (oameni ai străzii, bolnavi mintal, oameni fără nici un ajutor financiar)

      Totuși, în limita ocupării locurilor în sala de mese sau a porțiilor rămase neservite, este acceptată orice personă, care cere o masă caldă Duminica, fără a fi fost selecționată de conducerea bisericii, iar astfel de cazuri apar aproape în fiecare Duminică, atunci când se servește masa și, până la momentul actual am reușit să ajutăm și multe din aceste persoane.
      Dacă în urma parcurgerii acestor informații, există persoane care au aceleași simțăminte ca oamenii implicați în această lucrare și ar vrea să sponsorizeze acest proiect, atunci biserica noastră acceptă bucuroasă sponsorizările venite de la persoane fizice și juridice, pe bază de chitanță, deoarece acești bani vor intra în casieria bisericii, pentru a fi administrați în această direcție, de ajutorare cu o masă caldă pentru nevoiașii din acest oraș.
Highslide JSHighslide JS